دانلود بیت خالی لعنت به ۳ تامون – رستاک

دانلود بیت خالی و بدون متن لعنت به ۳تامون – رستاک

 توضیح
 مناسب برای تمرین خوانندگی روی موزیک
 متن کمکی برای خواندن
 دارد
 کیفیت
 فوق العاده
قیمت
 ۳۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰ ریال – خرید